photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej

piątek 8.01.2010

Kontakt

Tematyka prac naukowych koncentruje się wokół następujących głównych problemów badawczych:

1. Morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących.
W 1949 roku przy ówczesnej Katedrze Anatomii Zwierząt z inicjatywy Prof. dr hab. Kazimierza Krysiaka powołano Ośrodek Badań Anatomii Żubra.
Powstało w nim prawie 130 prac;wśród nich 5 rozpraw habilitacyjnych i 17 dysertacji doktorskich.
Obecne badania dotyczą także różnych gatunków ptaków dziko żyjących.
2. Morfologia zwierząt dawnych epok.
Unikatowe badania z tego zakresu, prowadzone we współpracy z archeologami, są kontynuowane od wielu dziesięcioleci.
Pozwalają ustalić zmiany morfologiczne jakim ulegały poszczególne gatunki na przestrzeni wieków.
W obszarze tego tematu opublikowano ponad 100 oryginalnych prac naukowych, w tym 1 rozprawę habilitacyjną i 2 dysertacje doktorskie
3. Anatomia kliniczna
Kształtuje się nowa dyscyplina morfologiczna, w zakresie której jednostka jest prekursorem.
Dyscyplina ta zajmuje się takim opisem poszczególnych struktur lub okolic ciała, który umożliwia właściwe postępowanie w różnych zabiegach klinicznych oraz interpretację obrazów generowanych w nowoczesnych badaniach diagnostycznych (endoskopia, CT, MRI).
W tym zakresie opublikowano już kilkadziesiąt oryginalnych prac naukowych, w tym 1 rozprawę habilitacyjną.

Skład osobowy:


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych