photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zakład Histologii i Embriologii

niedziela 10.01.2010
Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik : prof. zw. dr hab. Paweł S. Sysa, dr h. c.
Tematyka badawcza:
Podstawowe kierunki badawcze rozwijane w Zakładzie ukształtowały się już w latach 60tych minionego wieku, pod opieką ówczesnego kierownika Pani Profesor Zofii Bielańskiej-Osuchowskiej dr h. c. SGGW, opracowującej wraz z zespołem embriogenezę świni domowej. Rozwinięciem stały się prace podejmujące problematykę patogenetyki zaburzeń rozwojowych zwierząt domowych i wolno żyjących. Od początków lat 70-tych podjęto tu badania chromosomów zwierząt gospodarskich. Badania cytogenetyczne stały się drugą wizytówką Zakładu, tu bowiem rozpoznano pierwsze w Polsce aberracje kariotypów bydła, koni i świń a laboratorium cytogenetyczne zyskało rangę międzynarodową uczestnicząc twórczo w ustalaniu standardów kariotypów zwierząt gospodarskich. Ukształtowaliśmy krajowy system oceny prawidłowości kariotypu buhajów użytkowanych w rozrodzie, zainicjowany w 1989 roku. Ostatnio uczestniczymy w badaniach histologicznych gonad transgenicznych knurów i wpływu niskich dawek promieniowania na rozwój organizmu. Włączamy się również w nurt nowoczesnych problemów z zakresu nanotechnologii podejmując oceny wpływu nanocząstek na funkcje narządów na modelach zwierząt laboratoryjnych. Kontynuujemy realizację tematyki embriologicznej poprzez badania relacji między zarodkiem a błoną śluzową jajowodu na modelu bydła domowego.
Niokon ECLIPSE 80I
przystawka do fluorescencji z filtrami DAPI, GFP, Tx Red
najnowszy program do analizy obrazu także w projekcji 3D
Niokon ECLIPSE 80I

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych