photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Publikacje

piątek 7.11.2014

Wybrane publikacje (po 2009 roku):

1. Ledwoń A., Szeleszczuk P., Malicka E., Dolka I., Zwolska Z., Augustynowicz– Kopeć E., Zarost A.: Mycobacteriosis caused by mycobacterium genavense in Lineolated Parakeet (Bolborhynchus lineola) – a case report. Bull Vet Inst Pulawy, 2009, 53, 3, 341-346.

2. Ledwoń A., Szeleszczuk P., Sapieżyński R.: Przypadki histomonozy u pawi błękitnych (Pavo cristatus). Monografia „Aktualne problemy w patologii drobiu”, F.P.H. „Elma”, Wrocław, 2009, str. 208-214.

3. Karpińska E., Żbikowski A., Szeleszczuk P., Kosowska G., Malicka E.: Przypadek zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy w stadzie kurek ozdobnych. Med. Wet. 2009, 65, 789-791.

4. Szeleszczuk P.: Możliwości zastosowania osiągnięć nanonauki w drobiarstwie. Monografia „Aktualne problemy w patologii drobiu”, F.P.H. „Elma”, Wrocław, 2009, str. 161-164..

5. Żbikowski A., Szeleszczuk P., Dolka B., Kosowska G., Karpińska E.: The adenoviral infections of meat-type chickens in literature data and in our observations. Konferencja XXI Międzynarodowego Sympozjum Drobiarstwa PO WPSA , Wrocław – Szklarska Poręba 01-09.2009 str. 58.

6. Szeleszczuk P.: Meandry profilaktyki i terapii chorób gołębi – dzisiaj. Mat. Consilium Columbopathologorum 2010 – „Meandry profilaktyki i terapii chorób gołębi – dzisiaj! Warszawa, 18. 02. 2010.

7. Szeleszczuk P.: Szczepienia drobiu metodą in ovo- aktualny stan badań. Monografia „Aktualne problemy w patologii drobiu”, F.P.H. „Elma”, Wrocław, 2010, 53-57.

8. Szeleszczuk. P., Żbikowski A.: Aktualne wzorce do oceny wyników monitoringu serologicznego w stadach kurcząt brojlerów. Materiały Seminarium „Monitoring serologiczny w produkcji drobiarskiej – aktualne wyzwania” Falenty k. Warszawy, 24.09.2010, 53-74.

9. Żbikowski A., Szeleszczuk P., Pawłowski K., Łukasiewicz M.: Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny stopnia rozprzestrzenienia chorób wirusowych w stadach kur ozdobnych. Monografia „Aktualne problemy w patologii drobiu”, F.P.H. „Elma, Wrocław, 2010, 206-214.

10. Dolka B., Żbikowski A., Szeleszczuk P., Dolka I. Histomonoza stad rodzicielskich brojlerów kurzych w świetle własnych obserwacji. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem parazytoz Wrocław, 1-2. 07.2011, 53-59.

11. Duchatel J.P., Szeleszczuk P.: Young pigeon disease syndrome. Med. Wet. 2011, 67, 291- 294.

12. Ledwoń A., Szeleszczuk P., Sapierzyński R., Rzewuska M.: Trichomoniasis, psittacine circovirosis and clostridial infection in a budgerigar. Medycyna Wet. 2011, 67, 133-135.

13. Ledwoń A., Sapierzyński R., Szeleszczuk P.: Przypadek gruczolakoraka pęcherzykowatego tarczycy u papużki falistej (Melopsittacus undulatus). Życie Wet. 2011,86, 893-894.

14. Szeleszczuk P., Doner S.: Szczepienia przeciwko kokcydiozie drobiu – wybrane aspekty praktyczne. Polskie Drobiarstwo. Suplement Zdrowie, 2011, 51-54.

15. Żbikowski A., Karpińska E., Rzewuska M., Szeleszczuk P. Różyca drobiu. Życie Wet. 2011, 86, 357-360.

16. Dolka B., Szeleszczuk P.: Enterokokowa choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa u kur. Med. Wet. 2012, 68, 153–158.

17. Dolka B., Szeleszczuk P. Grypa ptaków a łabędzie nieme – wybrane zagadnienia . Życie Wet. 2012, 87, 13–16.

18. Dolka B., Szeleszczuk P.: Opracowanie parametrów do oceny zdrowia gołębi pocztowych i ozdobnych przeznaczonych do wykorzystania w badaniach eksperymentalnych. XIV Kongres PTNW „Nauka praktyce” UP Wrocław. 2012, 407.

19. Nerc. J., Szeleszczuk P. Diagnostyka zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E u kur. Monografia „Choroby Ptaków” Magazyn Wet., 448-451, 2012.

20. Szeleszczuk P.: Właściwe kodowanie prób – podstawą sukcesu w interpretacji wyników monitoringu serologicznego. Magazyn Weterynaryjny, Suplement, 2012, 493 – 496.

21. Żbikowski A., Szeleszczuk P., Pawłowski K., Łukasiewicz M.: Występowanie zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt w stadach kur ozdobnych. XIV Kongres PTNW „Nauka praktyce” UP Wrocław. 2012, 435.

22. Szeleszczuk P., Dolka B., Żbikowski A., Dolka I., Peryga M. Pierwszy przypadek enterokokowego zapalenia stawów kręgosłupa u kurcząt brojlerów w Polsce. Med. Wet. 2013, 69, 298-303.

23. Szeleszczuk P., Doner S.: Sarcocystis calchasi sp. nov. – nowe zagrożenie zdrowotne dla gołębi Med. Wet. 2013, 69, 208-212.

24. Szeleszczuk P., Kaczmarek S., Dolka B., Nerc J.: Klinika pierwszego przypadku zespołu anomalii wierzchołka skorupy jaja (Egg Apical Abnormality – EAA) rozpoznanego w Polsce. Polskie Drobiarstwo. 2013, 3, 44–48.

25. Żbikowski A., Szeleszczuk P., Binek M. Tissue Tropism of Ornithobacterium rhinotracheale in Chickens Determined by Culture and Nucleic Acid Detection. Polish Journal of Microbiology. 2013, 62, 205–209.Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych