photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


IMMUNOLOGIA WYSIŁKU, STAN ZDROWIA I POSTĘPY TRENINGOWE KONI SPORTOWYCH

czwartek 11.10.2012

Monitorowanie stanu zdrowia i postępów w treningu koni sportowych opiera się przede wszystkim na analizie podstawowych parametrów hematologicznych (hematokryt, stężenie hemoglobiny, opad krwi), biochemicznych (stężenie białka całkowitego, glukozy, bilirubiny, fosforu, magnezu i potasu; aktywność transaminazy asparaginianowej, kinazy fosfokreatynowej) oraz wartości tętna w spoczynku i po wysiłku. Umożliwia to ocenę kondycji i postępów treningowych konia, choć wskaźniki badane u koni trenowanych do różnych dyscyplin są różne i zależą od typu wysiłku.

Wiadomo, że aktywność sportowa, zwłaszcza sport wyczynowy wpływa na zapadalność na choroby, przede wszystkim układu oddechowego, co bezpośrednio wynika ze zmian czynności układu immunologicznego. Podobne zjawisko dotyczy ludzi, a immunologia wysiłku jest dziedziną, w której wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Poza tym, mechanizmy poznane już u ludzi nie mogą zostać bezpośrednio odniesione do koni, z uwagi na oczywiste różnice fizjologiczne.

Celem badań prowadzonych w naszym Zakładzie jest ocena zmian w układzie odpornościowym związanych z użytkowaniem koni w różnych dyscyplinach sportu jeździeckiego. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są konie trenowane do rajdów długodystansowych. Specyfika tej dyscypliny sprawia, że kondycja i wytrenowanie konia ma największe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu sportowego. Podstawą do ich oceny są wyniki badań krwi i monitorowanie wartości tętna. Nasze badania dowiodły, że udział w rajdach na długich dystansach w istotny sposób wpływa na nieswoistą i swoistą odpowiedź immunologiczną, w tym aktywność neutrofilów i limfocytów oraz stężenia białek ostrej fazy we krwi.  Szczególnie ważne wydaje się stwierdzenie, że żaden z koni, u których stężenie surowiczego amyloidu A przed zawodami na długich dystansach było wysokie, nie ukończył rajdu. Może to więc stać się parametrem włączanym do rutynowej oceny kondycji koni rajdowych.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych