photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


PATOFIZJOLOGIA TROMBOPATII U PSÓW

czwartek 11.10.2012

Do rozpoznawania przyczyn krwawień u ludzi i zwierząt, w tym m.in. do poznania patogenezy trombopatii u psów w ostatnich latach znacznie przyczynił się rozwój metod badawczych, w tym analizy cytometrycznej. W weterynarii pierwsze kroki, zarówno w zakresie immunofenotypowania limfocytów, jak i innych komórek np. płytek krwi, postawione zostały w naszej pracowni cytometrycznej.

Wykazano, m.in. że aktywacja płytek krwi psów, a tym samym zdolność do odpowiedzi na działanie czynników chemotaktycznych  zależy od użytego antykoagulantu, a u psów z małopłytkowością także od stężenia magnezu, oraz, że małopłytkowości u niektórych ras psów bez obecności na powierzchni płytek przeciwciał antypłytkowych nie towarzyszy proporcjonalny wzrost odsetka płytek retikulocytarnych.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych