photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Babeszjoza psów

wtorek 9.12.2014

Zmiany patologiczne w przebiegu babeszjozy psów

Wojciech Zygner

Babeszjoza psów jest przenoszoną przez kleszcze chorobą powodowaną przez inwazje pierwotniaków z rodzaju Babesia. Spośród dotychczas opisanych gatunków tego pasożyta, w Polsce stwierdzono występowanie jedynie gatunku Babesia canis, którego wektorem i żywicielem ostatecznym jest kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus). W przebiegu choroby dochodzi do uszkodzenia wielu narządów, a choroba nierozpoznana bądź rozpoznana zbyt późno może zakończyć się śmiercią żywiciela pośredniego (w przypadku B. canis – żywicielem pośrednim jest pies).

Kierunki badań:

  1. Określenie gatunków kleszczy pasożytujących u psów w Warszawie oraz ocena występowania niektórych patogenów u psów przenoszonych przez kleszcze.
  2. Ocena zmian patologicznych w przebiegu babeszjozy psów.
  3. Mechanizmy prowadzące do rozwoju azotemii w przebiegu babeszjozy psów.

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych